Přezimující škůdci-postřik předjaří

Přezimujícími škůdci označujeme skupinu hmyzu, který čeká na svou příležitost ukrytý v borce stromu, pupenech, na srůstech větviček, případně v kořenové části stromu. Jejich následný vývoj může podstatně změnit úrodu ovocnanů. Typickými zástupci jsou Svilušky, Puklice, Mšice, Píďalky, Mery, Štítenky, Květopas, Obaleč ....Vhodný a včasný postřik výrazně sníží jejich výskyt. Zpravidla takový postřik působí proti vylíhnutí vajíček, nebo eliminuje samotné larvy tím že je obalí a zamezí přístup ke vzduchu. Všechny postřiky na přezimující škůdce jsou v základu na olejové bázi. Postřik je proto důležité provádět v teplejších podmínkách ideálně mezi 7°C až 15°C. Pupeny by měly být mírně pootevřené, ještě však nerozvinuté tzv. myší ouška

Jabloň

Jak provádět postřik? 

  • Plusové teploty
  • Bezvětří
  • sucho ideálně alespoň dva dny bez deště
  • Postřik musí být proveden opravdu důkladně, v podstatě musí být strom mokrý z postřiku
  • Zaměřujte se na vrchní i spodní stranu větví
  • Věnujte pozornost i kmeni a kořenové části
  • Nezapomeňte ochranné pomůcky, zvláště brýle, příp. respirátor

Ideální postřikovač pro ovocnany je Marolex Titan s třímetrovou teleskopickou postřikovou tyčí. Ta zajistí možnost postřiku z horní i spodní části stromu.  Jedná-li se o sad pouvažujte zda není na čase pořízení akumulátorového postřikovače Marolex RX.

Titan Ovoce

Přípravky vhodné pro postřik proti přezimujícím škůdcům jsou tyto: Calypso 480 SC, Mospilan 20SP, Rock Effect, Přezimující škůdci STOP. Je potřeba poznamenat že vývojem legislativy se může tento seznam měnit, stejně tak i účinná látka příp. koncentrace. Vždy si proto přečtěte instrukce přiložené k těmto přípravkům.